Helaas werkt deze website niet naar behoren, er is een nieuwe website:  http://www.astrologiefriesland.nl/

 

Welkom

Welkom op de website van Astrologische Vereniging Ophiochus.
 

 Ophiochus is de naam van de enige Friese astrologische vereniging. Een bijzondere naam, met een sterrenbeeld op aan een bijzondere plek aan de hemel. Het is het dertiende sterrenbeeld; met een heel eigen symboliek.

 

Visie van onze vereniging:
        1. De vereniging heeft ten doel om het contact en uitwisseling tussen de astrologen (en geïnteresseerden in
            de astrologie) te vergroten, te inspireren, astrologische thema's uit te diepen en nieuwe ontwikkelingen te volgen.
        2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het houden van lezingen en astrocafé's, door het 
            actueel houden van de website www.ophiochus.nl, door contacten te leggen en onderhouden met andere
            astrologische aanverwante organisaties.


 

Astronomie en astrologie
De hemel wordt bekeken vanuit de aarde, en zo zijn er twaalf sterrenbeelden waar te nemen langs de zonnebaan. De sterrenbeelden zijn niet allemaal van dezelfde grootte. Grote sterrenbeelden zijn bijvoorbeeld Tweeling, Schorpioen en Stier. Dit worden de 'ware' sterrenbeelden genoemd, ofwel de siderische sterrenbeelden. (side betekent 'waar'). De Indische, ook wel de Vedische astrologie is siderisch, en ook de zaaikalender is siderisch. Het gaat uit van de ware grootte. De oude Grieken hebben het lentepunt bepaald als beginpunt en noemden het Ram. In die tijd stond het lentepunt namelijk ook bij Ram. Naderhand is de dierenriem door astrologen verdeeld in twaalf gelijke stukken maar dat gaf niet de werkelijke ware grootte aan. Eigenlijk verschuift het lentepunt langzaam na heel veel jaren, want de aarde maakt tollende bewegingen rondom zijn as.Eén ronde duurt 25.000 jaar. Het lentepunt tijdens de oude Grieken, zou nu na 2000 jaar, lentepunt Vissen moeten heten. Echter, astrologen werken met twaalf gelijke delen dierenriem, wat we de d tropische of westerse dierenriem noemen. Oude kleitabletten beschrijven de siderische dierenriem.Astrologen van deze tijd meenden eerst dat men vroeger de inhoud anders zag dan wij. Maar de eigenschappen, de energieën, zijn niet veranderd, alleen de naam. Ze beschreven de siderische sterrenbeelden, en merkten dat er een 'gat' zit tussen twee sterrenbeelden. Dat noemden ze Ophiochus, het dertiende sterrenbeeld. Volgens de siderische sterrenbeelden loopt de zon door Ophiochus van
11 graden Schorpioen tot 9 graden Boogschutter.

Hoe is het dertiende sterrenbeeld in te passen in de westerse astrologie? Daar zijn een aantal ideeën over. Je zou de dierenriem, die verdeeld is in 360 graden, kunnen delen door 13. Het lentepunt blijft gelijk, in Ram. Er zit 27 graden verschil tussen de siderische en de westerse sterrenbeelden. Als het gemiddelde genomen wordt, dan blijkt de zon van
25 graden Schorpioen tot 1 graad Boogschutter te lopen. Astrologen nemen deze graden om Ophiochus aan te duiden, en de sterkste energie zit in de laatste graden Schorpioen en de eerste paar graden Boogschutter. Het gaat om een korte periode in de herfst.

Symboliek
Ophiochus vertegenwoordigt een overgang, de overgang van Schorpioen naar Boogschutter. Schorpioen heeft een intense energie, en in de laatste graden van dit teken wordt dit richting Boogschutter steeds meer uitgedragen. Je kunt het zien als een spiraal die naar beneden draait, waarbij het omslagpunt, met de spiraal naar boven, Ophiochus is. Ophiochus is het diepste punt, het vertegenwoordigt de intensiteit van Schorpioen en de energie van Boogschutter als de weg weer naar boven. Het omslagpunt. Dieper kan niet. Sprookjes bieden ook deze symboliek. De held gaat op reis, er moet iets gebeuren, anders ging hij niet op reis. De held (of heldin) heeft een doel, komt wezens tegen die een sleutelrol  blijken te hebben, maar ergens is een punt dat de held het ook niet meer weet. Hij komt op een diepste punt  en beleeft de uitzichtloosheid van zijn reis. Denk aan honderd jaar slapen, denk aan de kerker en de put. Dan komt hulp, of hij herinnert zich iets, hij krijgt levenswater en kan de draak verslaan. De terugweg is de weg omhoog, de waarde die is heroverd, de hereniging. Ophiochus is het magische moment waarop iets weer door kan gaan. In deze laatste 5 graden Schorpioen en begin Boogschutter blijkt de meeste energie te zitten. Het is hard werken en diep ploeteren, maar de held komt er gelouterd weer uit.

De mythologie van Ophiochus is ook interessant, Ophiochus wordt ook 'de slangendrager' genoemd. Wanneer je de relatie van deze slangendrager met de heler Cheiron en de genezer Asclepius wilt lezen, de symboliek hiervan, kan dat via de pdf 'mythologie van Ophiochus'. Hieruit spreekt dat de mens meer is dan een mentaal wezen en dat we keuzes kunnen maken, de moed niet verliezen en ons zelf kunnen helen in het diepste deel van onze ziel.